Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


28 11.2010

От 12 до 14 ноември в гр.Велико Търново се проведе научен симпозиум на тема „Предизвикателствата в лечението на захарния диабет тип 2” , посветен на Световния Ден на Диабета, организиран от фармацевтичната фирма Sanofi-Aventis. Проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев участваха активно в дискусиите на този важен за медицинската практика научен форум.