Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Проф. Д-р Драгомир Желязков Коев – ендокринолог, интернист


Роден в гр.Провадия. Завършил Медицинския Университет в София. От 1965 г . е  последователно  асистент ,  старши  асистент ,  главен  асистент  и   доцент   в Медицински  Университет  Варна, а  от  1996 г. е професор по ендокринология и болести на обмяната в Медицински Университет София. Основател и ръководител на  Клиниката по ендокринология  в  Медицински Университет Варна  от 1974  до 1984 година. Директор на Научния Институт по Ендокринология, Геронтология и Гериатрия при Медицинска Академия София от 1985 до 1993 година и ръководител на   Клиниката  по  диабетология   в  същия  институт  от  1993   до   2004    година. Председател на Българското дружество по ендокринология от 1985 до 2003 година, понастоящем е почетен председател на дружеството. Бил е главен  републикански специалист по ендокринология към Министерството на Здравеопазването от 1987 до 2000 година. Член на изпълнителното бюро на Европейската Асоциация за изучаване на диабета за мандата 1997 – 2000 година.
Специализирал  е  в  Унгария  –   Университета  Земелвайс  по   ендокринни хипертонии ,  във  Великобритания  –    Университета  Нюкасъл  при  проф. Sir K.G.M.M.George Alberti  по  проблеми  на диабета,  в Германия  –  Карлсбург в Диабетния Институт “Gerhardt Katch”, в Дания – Копенхаген в Университетската болница Steno Hospital, в САЩ – Университета Вирджиния, Чарлсвил, както и в Индианаполис,  в Чехия  –  Прага в  Международната Академия по Остеопороза.
Бил е на краткосрочни курсове за обучение в Италия, Португалия  и Швейцария.
Има над 220 научни труда, монографии, ръководства и учебници в България и чужбина. В архива на  National  Library  of  Medicine, САЩ фигурират 65 негови публикации. Под неговото научно ръководство са  защитени 9 дисертации,  като понастоящем 1 от неговите дисертанти  е  професор, а  6  други са доценти. Има  много участия с доклади и лекции в национални и международни форуми
Член  е на редакционните  колегии: на  списание “Ендокринология”(София), Международния Ендокринологичен Журнал   Украйна   и  на  Азербайджанския Ендокринологичен Журнал. Член е на Европейската Асоциация за Изучаване на Диабета , на   Американската  Диабетна  Асоциация,  Централно-Европейската Диабетна Асоциация, Българското Дружество по Ендокринология, Българската Диабетна Асоциация, Българското дружество по затлъстяване и придружаващи заболявания, Асоциацията за ранно откриване и лечение на социално значимите заболявания.
Проф.Коев е награден с медал “Ян Пуркиние” от Чехословашкото диабетно дружество, с медал ”Герхард Катч”от Германското диабетно дружество,с медал “Академик Иван Пенчев”  от  Българското Дружество по Ендокринология  и  с Юбилеен медал от Медицинския Университет София за заслуги науката , практическата медицина и преподавателската дейност.

Професор Драгомир Коев почива през 2019г.

Мир на праха му!

Share

Етикети: ,