Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Захарен диабет- програма за лечение

Програмата за лечение на захарния диабет има следните елементи:
• Идентифициране на лицата застрашени от развитие на захарен диабет и най-ранна диагноза на заболяването
• Определяне на най-подходящото индивидуално лечение на захарния диабет, съобразен с типа на заболяването и индивидуалните особености на пациента
• Проследяване на биохимичните и клинически показатели за контрол на заболяването в хода на лечението
• Ранна диагноза на диабетните усложнения с клинични и инструментални методи
• Определяне на най-подходящото индивидуално лечение на всяко конкретно усложнение на диабета в различни етапи на неговото развитие
• Обучение на болните от захарен диабет, с оглед да усвоят възможностите за самоконтрол в дома и активно участие в лечебния процес

Подготвени са материали за обучение на болните:
Аз побеждавам диабета -ръководство за болните от диабет

• Диагноза  и оценка на уврежданията при диабетно стъпало

• Ранна диагноза и мониторинг на диабетната полиневропатия и автономната невропатия, обективна оценка на вибрационния усет, термочувствителността и сетивността, съвременни методи за лечение
• Възможност за изследване на лежащо болни в дома-преглед, кръвна захар, лабораторни изследвания, ЕКГ, съдов доплер, изследване на невропатия, диабетно стъпало и др.
• Индивидуален хранителен план за диабетно болния, съобразен с неговите особености /наднормено тегло, повишени липиди, сърдечни заболявания, бъбречни увреждания и други/, изготвен от квалифициран диетолог.

Share

Етикети: , , ,