Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


27 06.2011

Хранителна добавка подобрява контрола на кръвната захар

Експериментални проучвания показват, че канелата и водни екстракти от нея съдържат метил-хидрокси-халконов полимер, който увеличава усвояването на глюкоза от мускулите и мастните клетки, чрез повишаване на инсулиновата чувствителност. Освен това този полимер увеличава превръщането на глюкозата в гликоген в черния дроб. Тези действия понижават кръвната захар. От друга страна, добавянето на хром в храната увеличава броя на инсулиновите рецептори и повишава свързването на инсулина с тях, като това също понижава кръвната захар. Ето защо, проф. Драгомир Коев и проф. Лидия Коева проучиха ефекта на хранителната добавка Dialevel, съдържаща воден екстракт от канела, хром и алфа-липоева киселина при 30 болни с недобре контролиран захарен диабет и наднормено тегло, прибавена към тяхното обичайно лечение с антидиабетни таблетки. Проследени бяха кръвнозахарните нива, серумните липиди и телесното тегло за срок от 4 месеца, като болните приемаха хранителната добавка в доза 2, или 3 таблетки дневно, без да променят своето обичайно антидиабетно лечение.

В края на наблюдението се установи значимо понижение на понижение на кръвната захар – от средно 8,24 ммол/л на 6,69 ммол/л и на гликирания хемоглобин от средно 7,23% на 6,34%. Не се установиха значими промени в серумните липиди. Тези данни потвърждават мнението, че хранителната добавка Dialevel може да се използва успешно, като допълнение към лечението на захарния диабет тип 2 с антидиабетни таблетки.

Резултатите от това проучване са публикувани в научното списание “Ендокринология”, брой 1 от 2010 г., стр.22 – 29.

Share