Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


02 03.2009

ПРОФЕСОР Д-Р ЕНЧО КАЛЧЕВ

Професор Д-р Енчо Калчев, д.м.н. е един от най-авторитетните хирурзи в страната. Има две специалности: по хирургия и по анестезиология и реанимация. Още на 29 годишна възраст оглавява окръжното хирургическо отделение в гр.Добрич и постепено създава съвременна хирургическа школа.

Защитава успешно научната степен “кандидат на медицинските науки” през 1976 г., а през 1978 е избран за доцент. През 1984 г. защитава научната степен “доктор на медицинските науки”, а през 1985 г. е избран за професор. Continue reading “ПРОФЕСОР Д-Р ЕНЧО КАЛЧЕВ” »

Share