Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


31 05.2012

Проф. Драгомир Коев препоръчва индивидуален подход при лечение на захарния диабет в напредналата възраст

На 19 май 2012 г. проф.Драгомир Коев беше поканен лектор в Плевенските ендокринологични дни, които се проведоха за ендокринолозите от северна България в хотел Кайлъка. Проф. Коев изнесе лекция за лечението на захарния диабет в напредналата и старческата възраст. Той подчерта, че стандартите за лечение при болните в младата и средна възраст не са приложими за болните в старческата възраст. Поради редица причини, сред които повишения риск от хипогликемии, промените в когнитивните функции и съчетанието на много други заболявания при старите хора, се налага лечението на диабета в старческата възраст да се прилага строго индивидуализирано, а не да се следват стандартите предлагани от международните консенсуси, които се отнасят за болните в млада и средна възраст. За съжаление, ендокринолозите в България често прилагат механично критериите от международните проучвания и при старите хора, без да отчитат специфичните особености на конкретния болен в старческа възраст. Затова той пледира за приемане на индивидуален подход за всеки конкретен болен от захарен диабет в старческа възраст. Той предлага да се включи в обучението на ендокринолозите в България по този проблем. Това вече е направено от него с публикуваната негова статия в българското списание за лекари „Медик Арт” брой 1 от 2012 г. стр.43 със заглавие „Предизвикателства при лечението на захарен диабет в старческата възраст”. Проф.Коев е готов да консултира и лекува този контингент болни в Медицински Център „Клиника проф.Коеви” във Варна.