Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


25 04.2012

ХV НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ : ПЛОВДИВ, 19 – 21 април 2012

Годишният национален симпозиум по ендокринология за 2012 година се състоя в гр.Пловдив от 19 до 21 април 2012 г. под мотото „Ендокринология без граници”. Председателката на Българското Дружество по Ендокринология (БДЕ) проф. Анна-Мария Борисова откри и ръководи това най-голямо събитие за годината, като участва активно в провеждането на всички заседания, фирмени симпозиуми и постерни сесии. Continue reading “ХV НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ : ПЛОВДИВ, 19 – 21 април 2012” »

 
17 04.2012

ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2

На 27 март 2012 г. В хотел Модус в гр.Варна проф. Коев изнесе лекция пред варненските ендокринолози, която беше посветена на съвременното лечение на захарния диабет тип 2, в контекста на връзката му със сърдечносъдовите заболявания. Беше изтъкната връзката на повишената кръвна захар след прием на храна (тъй наречената постпрандиална хипергликемия) за поява на диабетни усложнения, както и много тясната връзка между зле лекувания диабет и сърдечносъдовите инциденти. Данните от епидемиологичните проучвания показват, че болните от диабет имат такъв сърдечносъдов риск, какъвто имат и лицата, които вече са преживяли един миокарден инфаркт. Това означава, че грижите и лечението на диабетиците трябва да е такова, каквото е на сърдечно болните. Continue reading “ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2” »

Share
 
13 10.2011

КОНСУМАЦИЯТА НА ШОКОЛАД НАМАЛЯВА РИСКА ОТ СЪРДЕЧНОСЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ И МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

В публикувана статия през м.август 2011 г. в списание British Medical Journal се прави анализ на изследванията проучващи влиянието на консумацията на шоколад върху появата на сърдечносъдови заболявания, миокарден инфаркт, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, мозъчен инсулт и захарен диабет. Анализирани са данните от 7 представителни клинични проучвания със 114,000 участника в тях. Отчетени са консумациите на таблетки твърд шоколад, течен шоколад, шоколадови закуски, бонбони, бисквити, десерти, хранителни добавки със шоколад, шоколадови пръчици и др. Continue reading “КОНСУМАЦИЯТА НА ШОКОЛАД НАМАЛЯВА РИСКА ОТ СЪРДЕЧНОСЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ И МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ” »

Share
 
05 08.2011

Консенсус за оценка на сърдечно-съдовия риск при жени със СПЯ

В началото на 2010 г. AE-PCOS (Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society) публикува консенсусно становище за оценка и превенция на риска от сърдечно-съдови заболявания при жени със СПЯ. То се основава на данни от проучвания на сърдечно-съдовия риск при пациентки със СПЯ, в сравнение с контроли без синдрома. Повечето такива проучвания са проведени при жени с класически СПЯ ( по критериите на NIH). Те имат по-изразени менструални нарушения, хиперандрогения, абдоминално затлъстяване, инсулинова резистентност, както и повече рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2 и ССЗ, в сравнение със случаите, когато диагнозата е поставена по по-широките Ротердамски критерии.

Консенсусното становище на AE-PCOS препоръчва жените със СПЯ по отношение на сърдечно-съдовия риск, да бъдат разглеждани както следва: Continue reading “Консенсус за оценка на сърдечно-съдовия риск при жени със СПЯ” »

Share