Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


31 05.2012

Проф. Драгомир Коев препоръчва индивидуален подход при лечение на захарния диабет в напредналата възраст

На 19 май 2012 г. проф.Драгомир Коев беше поканен лектор в Плевенските ендокринологични дни, които се проведоха за ендокринолозите от северна България в хотел Кайлъка. Проф. Коев изнесе лекция за лечението на захарния диабет в напредналата и старческата възраст. Той подчерта, че стандартите за лечение при болните в младата и средна възраст не са приложими за болните в старческата възраст. Поради редица причини, сред които повишения риск от хипогликемии, промените в когнитивните функции и съчетанието на много други заболявания при старите хора, се налага лечението на диабета в старческата възраст да се прилага строго индивидуализирано, а не да се следват стандартите предлагани от международните консенсуси, които се отнасят за болните в млада и средна възраст. За съжаление, ендокринолозите в България често прилагат механично критериите от международните проучвания и при старите хора, без да отчитат специфичните особености на конкретния болен в старческа възраст. Затова той пледира за приемане на индивидуален подход за всеки конкретен болен от захарен диабет в старческа възраст. Той предлага да се включи в обучението на ендокринолозите в България по този проблем. Това вече е направено от него с публикуваната негова статия в българското списание за лекари „Медик Арт” брой 1 от 2012 г. стр.43 със заглавие „Предизвикателства при лечението на захарен диабет в старческата възраст”. Проф.Коев е готов да консултира и лекува този контингент болни в Медицински Център „Клиника проф.Коеви” във Варна.

 
24 12.2011

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В СТАРЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ

Проф. Драгомир Коев

Медицински Център „Клиника професор Коеви”, Варна

Старческата възраст обхваща твърде хетерогенна група лица над 60 години с широко вариращи физиологични промени, с различни по степен функционални възможности и различна очаквана продължителност на живота. В България средната продължителност на живота е значително по-ниска отколкото в западните европейски страни и САЩ и заема незавидно място в общата световна класация. Средната продължителност на живота на българските мъже през 2010 г. е 69,5 години , а на жените – 76,7 години, докато в съседна Гърция средната продължителност на живота е 76,7 години, а на жените – 81,9 години, вероятно поради по-здравословното хранене с тъй наречената „средиземноморска диета”. Continue reading “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В СТАРЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ” »

Share
 
21 06.2011

Проф. Драгомир Коев изнася ключова лекция за лечение на захарния диабет

От 9 до 11 юни 2011 г. в гр. Пловдив се състоя ХVІ Национален симпозиум по ендокринология на тема “Ендокринни заболявания и стареене”. Проф. Лидия Коева беше модератор на сесията “Гонади и стареене”, а проф. Драгомир Коев беше модератор на сесията “Захарен диабет”. Проф. Коев изнесе обстойна лекция на тема “Персонализиран подход при лечение на захарен диабет в старческа възраст”. В лекцията той се спря на особеностите в протичането на диабета и неговото лечение у лицата над 65 години и особено на лицата над 75 години. Continue reading “Проф. Драгомир Коев изнася ключова лекция за лечение на захарния диабет” »

Share