Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


05 08.2011

Консенсус за оценка на сърдечно-съдовия риск при жени със СПЯ

В началото на 2010 г. AE-PCOS (Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society) публикува консенсусно становище за оценка и превенция на риска от сърдечно-съдови заболявания при жени със СПЯ. То се основава на данни от проучвания на сърдечно-съдовия риск при пациентки със СПЯ, в сравнение с контроли без синдрома. Повечето такива проучвания са проведени при жени с класически СПЯ ( по критериите на NIH). Те имат по-изразени менструални нарушения, хиперандрогения, абдоминално затлъстяване, инсулинова резистентност, както и повече рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2 и ССЗ, в сравнение със случаите, когато диагнозата е поставена по по-широките Ротердамски критерии.

Консенсусното становище на AE-PCOS препоръчва жените със СПЯ по отношение на сърдечно-съдовия риск, да бъдат разглеждани както следва: Continue reading “Консенсус за оценка на сърдечно-съдовия риск при жени със СПЯ” »

Share
 
06 07.2011

Синдром на поликистозните яйчници (СПЯ)

Чести оплаквания на жени в добро общо състояние са: повишено окосмяване, или нередовен менструационен цикъл, трудности при забременяването, или затлъстяване. Всяка една от тези прояви изисква уточняване – коя е причината. Защото всяко едно от тези състояния може да се дължи на много различни причини. Но те биха могли и да се съчетаят. Ако към тях се прибавят и данните за кисти на яйчниците, се оформя т.нар. синдром на поликистозните яйчници (СПЯ), наричан още синдром на Stein-Leventhal.

СПЯ е едно от най-честите ендокринни заболявания при жените (до 10%). Същевременно то често не се разпознава, защото не винаги са налице класическите прояви. Само в една трета от тях са изявени всички симптоми. Останалите попадат в широк кръг клинични изяви. Жените със СПЯ често са с инсулинова резистентност и имат висок риск за развитие на захарен диабет, нарушения в мастната обмяна (повишен холестерол и триглицериди), повишено кръвно налягане, т.е. СПЯ не е само репродуктивно нарушение (нарушена способност за забременяване). Това са редица смущения в хормоналното и метаболитното състояние.

И най-важното: ако те се разпознаят – са лечими.

Share