Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


31 05.2012

Проф. Драгомир Коев препоръчва индивидуален подход при лечение на захарния диабет в напредналата възраст

На 19 май 2012 г. проф.Драгомир Коев беше поканен лектор в Плевенските ендокринологични дни, които се проведоха за ендокринолозите от северна България в хотел Кайлъка. Проф. Коев изнесе лекция за лечението на захарния диабет в напредналата и старческата възраст. Той подчерта, че стандартите за лечение при болните в младата и средна възраст не са приложими за болните в старческата възраст. Поради редица причини, сред които повишения риск от хипогликемии, промените в когнитивните функции и съчетанието на много други заболявания при старите хора, се налага лечението на диабета в старческата възраст да се прилага строго индивидуализирано, а не да се следват стандартите предлагани от международните консенсуси, които се отнасят за болните в млада и средна възраст. За съжаление, ендокринолозите в България често прилагат механично критериите от международните проучвания и при старите хора, без да отчитат специфичните особености на конкретния болен в старческа възраст. Затова той пледира за приемане на индивидуален подход за всеки конкретен болен от захарен диабет в старческа възраст. Той предлага да се включи в обучението на ендокринолозите в България по този проблем. Това вече е направено от него с публикуваната негова статия в българското списание за лекари „Медик Арт” брой 1 от 2012 г. стр.43 със заглавие „Предизвикателства при лечението на захарен диабет в старческата възраст”. Проф.Коев е готов да консултира и лекува този контингент болни в Медицински Център „Клиника проф.Коеви” във Варна.

 
17 04.2012

ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2

На 27 март 2012 г. В хотел Модус в гр.Варна проф. Коев изнесе лекция пред варненските ендокринолози, която беше посветена на съвременното лечение на захарния диабет тип 2, в контекста на връзката му със сърдечносъдовите заболявания. Беше изтъкната връзката на повишената кръвна захар след прием на храна (тъй наречената постпрандиална хипергликемия) за поява на диабетни усложнения, както и много тясната връзка между зле лекувания диабет и сърдечносъдовите инциденти. Данните от епидемиологичните проучвания показват, че болните от диабет имат такъв сърдечносъдов риск, какъвто имат и лицата, които вече са преживяли един миокарден инфаркт. Това означава, че грижите и лечението на диабетиците трябва да е такова, каквото е на сърдечно болните. Continue reading “ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2” »

Share
 
10 04.2012

ПРОФ. ЛИДИЯ КОЕВА И ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ – ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИ ЗА ИЗБОР НА НОВИ ПРОФЕСОРИ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев бяха поканени за членове на жури /комисия/ за избор на нови хабилитирани лица (доценти и професори) по ендокринология и обмяна на веществата. На 6 март 2012 г. те участваха в 2 заседания на съответните журита, като проф.Коев беше рецензент на доц.дмн. Михаил Боянов от Клиниката по ендокринология на Александровска болница София, който беше оценен по достойнство и избран единодушно за професор. Проф.Коева беше рецензент на защитата на дисертация за научната степен „доктор на медицинските науки” на кандидатката доц. д.м. Цветалина Танкова от Университетската болница по ендокринология и геронтология, София , която също получи единодушно положителен вот от журито на защитата, приемайки изтъкнатите в рецензиите научни и практически приноси на дисертацията.

 
28 11.2011

Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс

От 11 до 13.11.2011 год. в Арбанаси, край Велико Търново се състоя Университетски курс за повишаване на квалификацията на ендокринолозите в страната, организиран от Българското дружество по ендокринология. В работата на курса взеха участие проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев. Проф. Коев представи своята нова концепция, свързана с базално-болусния подход при лечение на диабета. Базалният подход се отнася за понижаване и поддържане на кръвната захар в референтни граници на гладно и между храненията, а болусният подход е да не се допуска висока кръвна захар след прием на храна. Понастоящем този подход се практикува при лечение с инсулин: бавно действащ инсулин веднъж в денонощието и бързо действащ инсулин три пъти дневно преди главните хранения – закуска, обед и вечеря. Проф. Коев разширява този подход и за лечението с таблетки, като препоръчва прием на таблетки с ефект върху базалната кръвна захар, като метформин, или дългодействащи таблетки за стимулиране на базалната инсулинова секреция, в съчетание с таблетки с краткотрайно действие преди хранене за овладяване на повишението на кръвната захар след всяко главно хранене, като Глюкобай, или Репаглинид. Continue reading “Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс” »

Share
 
07 10.2011

ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Професор Коев изнесе лекция във Варна пред лекарите ендокринолози и студенти по медицина на Биомедицински форум в Медицинския Университет във връзка с честването на 50-годишнината от създаването на университета. Той подчерта, че съвременният подход в лечението на диабета е основан на стандарти, базирани на клинични проучвания върху групи специално подбрани диабетно болни, най-често в средна възраст 30-65 години. Тези стандарти, обаче, не са съобразени с индивидуалните особености на всеки конкретен болен, като генетично предразположение, фамилна обремененост, възраст, начин на живот, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, социален статус и други. Провеждането на антидиабетно лечение не трябва да става по шаблон със стандартни схеми /алгоритми/, както е в настоящия момент, а с индивидуален подход, отчитащ особеностите на всеки конкретен болен. Continue reading “ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ” »

Share
 
21 06.2011

Проф. Драгомир Коев изнася ключова лекция за лечение на захарния диабет

От 9 до 11 юни 2011 г. в гр. Пловдив се състоя ХVІ Национален симпозиум по ендокринология на тема “Ендокринни заболявания и стареене”. Проф. Лидия Коева беше модератор на сесията “Гонади и стареене”, а проф. Драгомир Коев беше модератор на сесията “Захарен диабет”. Проф. Коев изнесе обстойна лекция на тема “Персонализиран подход при лечение на захарен диабет в старческа възраст”. В лекцията той се спря на особеностите в протичането на диабета и неговото лечение у лицата над 65 години и особено на лицата над 75 години. Continue reading “Проф. Драгомир Коев изнася ключова лекция за лечение на захарния диабет” »

Share
 
22 05.2011

Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2″

Проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев участваха активно в Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2”, организиран от Българската Диабетна Асоциация от 13 до 15 май 2011 г. в комплекса “Слънчев ден” край Варна. Симпозиумът беше организиран и с активното сътрудничество на Военно-медицинска Академия, като много научни доклади бяха изнесени от ръководители на клиники в Академията, третиращи взаимовръзката на захарния диабет и други заболявания, особеностите в лечението при съчетанието на диабета с чернодробни заболявания, рак, бременност и стрес при участие в мироопазващи военни операции и други. Голям интерес предизвикаха докладите на проф. Со Бонг Чой и проф. Юн Хе Нох от Университета Конук в Сеул, Южна Корея, върху лечението на диабет с продължителна подкожна инфузия чрез инсулинова помпа. Този метод се прилага и у нас, но все още е твърде ограничен, поради високата цена. Проф. Франческо Д,Еторе от Парма, Италия, говори за нови технологии за лечението на хроничните венозни язви при диабетно стъпало. Проф. Драгомир Коев изнесе доклад за една неподозирана опасност при лечението с метформин на диабетно болни – появата на дефицит на витамин В12 (кобаламин), което може да доведе до поява на анемия и до утежняване на диабетната невропатия. Той очерта кои болни от диабет са с повишен риск от кобаламинов дефицит и даде насоки за подхода в диагностиката и лечението на това нежелано странично действие на метформина. Проф. Лидия Коева беше модератор на сутрешното заседание на 15 май и ръководи дискусията по проблемите при съчетанието на диабета с чернодробни заболявания, рак и бременност. Участниците в симпозиума поздравиха много сърдечно проф. Драгомир Коев за неговия рожден ден, който съвпадна с последния ден от симпозиума и му поднесоха огромен букет цветя и подаръци.

 
13 04.2011

Нови възможности за лечение на захарния диабет тип 2

Проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев бяха модератори и лектори на национален симпозиум на ендокринолозите, проведен на 3-ти април 2011 год. в гр. Сандански. На този симпозиум бяха представени най-новите медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2, тъй наречените инкретини.

Инкретините са биологично активни протеини, които се произвеждат в стомашно-чревния тракт под влияние на храната и по-точно в резултат на покачването на кръвната захар при хранене. Главният инкретин, който понижава високата кръвна захар е GLP-1 (глюкагон подобен пептид 1), който е чревен хормон. Има два вида лекарства, които вече се използват в лечебната практика за увеличаването на GLP-1 в организма на болните от захарен диабет. Първата група медикаменти са аналози на естествения чревен хормон, които увеличават секрецията на инсулина и усилват ефекта му в клетките на организма, като освен това потискат секрецията на глюкагона, повишаващ кръвната захар – т.е. действат комплексно за поддържане на по-ниска кръвна захар. Такива са медикаментите Езенатид и Лираглутид.

Втората група са медикаменти, които блокират ензима DPP-4, разграждащ произведения от организма собствен GLP-1, като така поддържат неговата концентрация в кръвта на по-високо ниво и то за 24 часа. Така се постига по естествен начин по-ниска кръвна захар през цялата денонощие. Това са медикаментите ситаглиптин и вилдаглиптин (търговски имена Янувия и Еукреас).

Предимството на първата група лекарства е, че потискат апетита и помагат да се редуцира телесното тегло. Имат недостатъка, че се инжектират веднъж (Лираглутид), или два пъти (Екзенатид) дневно.

Втората група медикаменти имат предимството, че не се инжектират, а се приемат през устата под формата на таблетки и то веднъж на 24 часа, обикновено сутрин. Те могат да се комбинират с повечето други антидиабетни лекарства и да се подсили техния ефект, така че в редица случаи може да се предотврати лечението с инсулин.

В лекциите на проф. Коева и проф. Коев бяха подчертани предимствата на тези нови медикаменти и беше споделен личният им опит от използването им в тяхната практика

Share
 
13 04.2011

Застрашените от диабет лица могат да предотвратят появата на захарна болест

На 29 март във Варна и на 30 март в Бургас бяха проведени колегиуми с ендокринолозите от тези два региона, в които проф. Драгомир Коев разгледа възможността да се намали риска от появата на захарен диабет при лица, които имат предиабет. Предиабет е състоянието, при което кръвната захар на гладно е в нормални граници, но след прием на 75 грама глюкоза се повишава над допустимата граница 7,8 ммол/л. Това състояние се нарича още намален въглехидратен толеранс. Хората, които са с предиабет имат 6 пъти по-голям риск да развият диабет в следващите години, отколкото лицата с нормални стойности на кръвната захар (под 7,8 ммол/л.) след глюкозно натоварване. Този тест е достъпен и се прави от личните лекари в рамките на редовните профилактични прегледи. Въпреки, че лицата с предиабет са практически здрави, те често имат по-високо кръвно налягане и сърдечни заболявания, както и сърдечно-съдови инциденти. Научните проучвания показват, че с промяна на храненето и по-голяма физическа активност рискът от прогресията от предиабет в диабет намалява. Най-новите данни сочат, че в тази насока може да се препоръча и медикаментът Акарбоза (Глюкобай), който намалява постъпването на глюкоза от червата в кръвообръщението и по този начин след хранене има много по-малко повишение на кръвната захар. Изследванията са доказали, че приемането на Акарбоза преди всяко хранене намалява с 36% риска от поява на диабет сред застрашените лица.

Допълнителна полза от контрола на повишената след хранене кръвна захар е, че наред с предпазването от поява на диабет, се понижава високото кръвно налягане и намалява честотата на миокардния инфаркт и появата на други сърдечно-съдови инциденти.

Световната диабетна федерация в своето ръководство за контрол на захарния диабет препоръчва използването на Акарбоза от лицата с предиабет (намален глюкозен толеранс), за да се предотврати развитието на диабет.

Share
 
24 11.2010

НОВИНИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИКА ПРОФЕСОР КОЕВИ”

И през настоящата 2010 година проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев участваха много активно в научни медицински събития у нас и в чужбина. Хронологично тук се представят научните прояви, в които те са взели участие: Continue reading “НОВИНИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИКА ПРОФЕСОР КОЕВИ”” »