Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


10 04.2012

ПРОФ. ЛИДИЯ КОЕВА И ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ – ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИ ЗА ИЗБОР НА НОВИ ПРОФЕСОРИ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев бяха поканени за членове на жури /комисия/ за избор на нови хабилитирани лица (доценти и професори) по ендокринология и обмяна на веществата. На 6 март 2012 г. те участваха в 2 заседания на съответните журита, като проф.Коев беше рецензент на доц.дмн. Михаил Боянов от Клиниката по ендокринология на Александровска болница София, който беше оценен по достойнство и избран единодушно за професор. Проф.Коева беше рецензент на защитата на дисертация за научната степен „доктор на медицинските науки” на кандидатката доц. д.м. Цветалина Танкова от Университетската болница по ендокринология и геронтология, София , която също получи единодушно положителен вот от журито на защитата, приемайки изтъкнатите в рецензиите научни и практически приноси на дисертацията.

 
28 11.2011

Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс

От 11 до 13.11.2011 год. в Арбанаси, край Велико Търново се състоя Университетски курс за повишаване на квалификацията на ендокринолозите в страната, организиран от Българското дружество по ендокринология. В работата на курса взеха участие проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев. Проф. Коев представи своята нова концепция, свързана с базално-болусния подход при лечение на диабета. Базалният подход се отнася за понижаване и поддържане на кръвната захар в референтни граници на гладно и между храненията, а болусният подход е да не се допуска висока кръвна захар след прием на храна. Понастоящем този подход се практикува при лечение с инсулин: бавно действащ инсулин веднъж в денонощието и бързо действащ инсулин три пъти дневно преди главните хранения – закуска, обед и вечеря. Проф. Коев разширява този подход и за лечението с таблетки, като препоръчва прием на таблетки с ефект върху базалната кръвна захар, като метформин, или дългодействащи таблетки за стимулиране на базалната инсулинова секреция, в съчетание с таблетки с краткотрайно действие преди хранене за овладяване на повишението на кръвната захар след всяко главно хранене, като Глюкобай, или Репаглинид. Continue reading “Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс” »

Share
 
22 05.2011

Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2″

Проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев участваха активно в Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2”, организиран от Българската Диабетна Асоциация от 13 до 15 май 2011 г. в комплекса “Слънчев ден” край Варна. Симпозиумът беше организиран и с активното сътрудничество на Военно-медицинска Академия, като много научни доклади бяха изнесени от ръководители на клиники в Академията, третиращи взаимовръзката на захарния диабет и други заболявания, особеностите в лечението при съчетанието на диабета с чернодробни заболявания, рак, бременност и стрес при участие в мироопазващи военни операции и други. Голям интерес предизвикаха докладите на проф. Со Бонг Чой и проф. Юн Хе Нох от Университета Конук в Сеул, Южна Корея, върху лечението на диабет с продължителна подкожна инфузия чрез инсулинова помпа. Този метод се прилага и у нас, но все още е твърде ограничен, поради високата цена. Проф. Франческо Д,Еторе от Парма, Италия, говори за нови технологии за лечението на хроничните венозни язви при диабетно стъпало. Проф. Драгомир Коев изнесе доклад за една неподозирана опасност при лечението с метформин на диабетно болни – появата на дефицит на витамин В12 (кобаламин), което може да доведе до поява на анемия и до утежняване на диабетната невропатия. Той очерта кои болни от диабет са с повишен риск от кобаламинов дефицит и даде насоки за подхода в диагностиката и лечението на това нежелано странично действие на метформина. Проф. Лидия Коева беше модератор на сутрешното заседание на 15 май и ръководи дискусията по проблемите при съчетанието на диабета с чернодробни заболявания, рак и бременност. Участниците в симпозиума поздравиха много сърдечно проф. Драгомир Коев за неговия рожден ден, който съвпадна с последния ден от симпозиума и му поднесоха огромен букет цветя и подаръци.

 
13 04.2011

Нови възможности за лечение на захарния диабет тип 2

Проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев бяха модератори и лектори на национален симпозиум на ендокринолозите, проведен на 3-ти април 2011 год. в гр. Сандански. На този симпозиум бяха представени най-новите медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2, тъй наречените инкретини.

Инкретините са биологично активни протеини, които се произвеждат в стомашно-чревния тракт под влияние на храната и по-точно в резултат на покачването на кръвната захар при хранене. Главният инкретин, който понижава високата кръвна захар е GLP-1 (глюкагон подобен пептид 1), който е чревен хормон. Има два вида лекарства, които вече се използват в лечебната практика за увеличаването на GLP-1 в организма на болните от захарен диабет. Първата група медикаменти са аналози на естествения чревен хормон, които увеличават секрецията на инсулина и усилват ефекта му в клетките на организма, като освен това потискат секрецията на глюкагона, повишаващ кръвната захар – т.е. действат комплексно за поддържане на по-ниска кръвна захар. Такива са медикаментите Езенатид и Лираглутид.

Втората група са медикаменти, които блокират ензима DPP-4, разграждащ произведения от организма собствен GLP-1, като така поддържат неговата концентрация в кръвта на по-високо ниво и то за 24 часа. Така се постига по естествен начин по-ниска кръвна захар през цялата денонощие. Това са медикаментите ситаглиптин и вилдаглиптин (търговски имена Янувия и Еукреас).

Предимството на първата група лекарства е, че потискат апетита и помагат да се редуцира телесното тегло. Имат недостатъка, че се инжектират веднъж (Лираглутид), или два пъти (Екзенатид) дневно.

Втората група медикаменти имат предимството, че не се инжектират, а се приемат през устата под формата на таблетки и то веднъж на 24 часа, обикновено сутрин. Те могат да се комбинират с повечето други антидиабетни лекарства и да се подсили техния ефект, така че в редица случаи може да се предотврати лечението с инсулин.

В лекциите на проф. Коева и проф. Коев бяха подчертани предимствата на тези нови медикаменти и беше споделен личният им опит от използването им в тяхната практика

Share
 
15 03.2011

Международен симпозиум в Рим представя нови възможности при лечението на захарния диабет

Проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев бяха поканени от организаторите на международен симпозиум в Рим на 5 март 2011 г. да участват в работата му, където бяха представени нови възможности за лечението на захарния диабет тип 2. В центъра на симпозиума беше представянето на нов клас антидиабетни медикаменти, наречени инкретини. Това са регулатори на кръвната захар при приемане на храна, които стимулират по естествен начин секрецията на инсулин, така че да не се повишава значително кръвната захар след хранене. Главните представители на тази група лекарства са медикаментът Ситаглиптин ( търговско име Januvia), Вилдаглиптин ( търговско име Actos) и Екзенатид (търговско име Bagetta). Те са подходящи като добавка към метформиновото и инсулиново лечение, ако не са постигнати целите на лечението, но могат да се прилагат и самостоятелно още в началните етапи на лечебния процес. Има научни доказателства, че ситаглиптин подобрява секрецията на инсулина, потиска производството на глюкагона – хормонът, който повишава кръвната захар, но наред с това той намалява оксидативния стрес, подобрява нарушените липиди, има благоприятно действие върху кръвоносните съдове и сърцето, намалява сърдечносъдовия риск и предпазва от исхемия на сърцето и мозъка. Голямо предимство е липсата на странични действия и хипогликемии при неговото приложение. Тези медикаменти вече са достъпни и на българския пазар и могат да сe предписват на диабетно болните от квалифицирани ендокринолози.

Share
 
24 11.2010

НОВИНИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИКА ПРОФЕСОР КОЕВИ”

И през настоящата 2010 година проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев участваха много активно в научни медицински събития у нас и в чужбина. Хронологично тук се представят научните прояви, в които те са взели участие: Continue reading “НОВИНИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИКА ПРОФЕСОР КОЕВИ”” »