Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


28 11.2010

От 12 до 14 ноември в гр.Велико Търново се проведе научен симпозиум на тема „Предизвикателствата в лечението на захарния диабет тип 2” , посветен на Световния Ден на Диабета, организиран от фармацевтичната фирма Sanofi-Aventis. Проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев участваха активно в дискусиите на този важен за медицинската практика научен форум.

 
28 11.2010

От 18 до 20 юни хотел „Кайлъка” Плевен Регионалното Дружество по ендокринология за Централна северна и Северозападна България с подкрепата на фармацевтична фирма Берлин-Хеми проведе курс за следдипломна ксвалификация на ендокринолози „Новости в ендокринологията 2010” , в който като експерти участваха проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев. Проф.Коев изнесе лекция на тема „Предизвикателства на антидиабетното лечение в напреднала възраст”.