Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


07 10.2011

ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Професор Коев изнесе лекция във Варна пред лекарите ендокринолози и студенти по медицина на Биомедицински форум в Медицинския Университет във връзка с честването на 50-годишнината от създаването на университета. Той подчерта, че съвременният подход в лечението на диабета е основан на стандарти, базирани на клинични проучвания върху групи специално подбрани диабетно болни, най-често в средна възраст 30-65 години. Тези стандарти, обаче, не са съобразени с индивидуалните особености на всеки конкретен болен, като генетично предразположение, фамилна обремененост, възраст, начин на живот, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, социален статус и други. Провеждането на антидиабетно лечение не трябва да става по шаблон със стандартни схеми /алгоритми/, както е в настоящия момент, а с индивидуален подход, отчитащ особеностите на всеки конкретен болен. Continue reading “ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ” »

Share