Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


01 02.2009

Остеопороза – програма за лечение

Програмата за лечение на остеопорозата има следните елементи: Continue reading “Остеопороза – програма за лечение” »

Share