Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


04 02.2009

ДОКТОР ПРЕСИЯН ДЮКМЕДЖИЕВ

Д-р Дюкмеджиев е роден във Варна. Завършил е Медицинския Университет Варна през 1991 година. Работил е като лекар в Център за спешна и неотложна помощ към Районна болница Балчик. По-късно е работил като лекар-специализант в Катедрата по нервни болести към Медицинския Университет Варна. През 1997 г. придобива специалност по нервни болести, откогато работи като специалист- невролог в доболничната помощ. Специализирал е отоневрология при водещите специалисти в Медицинска Академия София. Continue reading “ДОКТОР ПРЕСИЯН ДЮКМЕДЖИЕВ” »

Share