Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


28 11.2010

От 18 до 20 юни хотел „Кайлъка” Плевен Регионалното Дружество по ендокринология за Централна северна и Северозападна България с подкрепата на фармацевтична фирма Берлин-Хеми проведе курс за следдипломна ксвалификация на ендокринолози „Новости в ендокринологията 2010” , в който като експерти участваха проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев. Проф.Коев изнесе лекция на тема „Предизвикателства на антидиабетното лечение в напреднала възраст”.