Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


07 10.2011

ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Професор Коев изнесе лекция във Варна пред лекарите ендокринолози и студенти по медицина на Биомедицински форум в Медицинския Университет във връзка с честването на 50-годишнината от създаването на университета. Той подчерта, че съвременният подход в лечението на диабета е основан на стандарти, базирани на клинични проучвания върху групи специално подбрани диабетно болни, най-често в средна възраст 30-65 години. Тези стандарти, обаче, не са съобразени с индивидуалните особености на всеки конкретен болен, като генетично предразположение, фамилна обремененост, възраст, начин на живот, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, социален статус и други. Провеждането на антидиабетно лечение не трябва да става по шаблон със стандартни схеми /алгоритми/, както е в настоящия момент, а с индивидуален подход, отчитащ особеностите на всеки конкретен болен. Continue reading “ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ” »

Share
 
21 06.2011

Проф. Драгомир Коев изнася ключова лекция за лечение на захарния диабет

От 9 до 11 юни 2011 г. в гр. Пловдив се състоя ХVІ Национален симпозиум по ендокринология на тема “Ендокринни заболявания и стареене”. Проф. Лидия Коева беше модератор на сесията “Гонади и стареене”, а проф. Драгомир Коев беше модератор на сесията “Захарен диабет”. Проф. Коев изнесе обстойна лекция на тема “Персонализиран подход при лечение на захарен диабет в старческа възраст”. В лекцията той се спря на особеностите в протичането на диабета и неговото лечение у лицата над 65 години и особено на лицата над 75 години. Continue reading “Проф. Драгомир Коев изнася ключова лекция за лечение на захарния диабет” »

Share