Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


17 04.2012

ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2

На 27 март 2012 г. В хотел Модус в гр.Варна проф. Коев изнесе лекция пред варненските ендокринолози, която беше посветена на съвременното лечение на захарния диабет тип 2, в контекста на връзката му със сърдечносъдовите заболявания. Беше изтъкната връзката на повишената кръвна захар след прием на храна (тъй наречената постпрандиална хипергликемия) за поява на диабетни усложнения, както и много тясната връзка между зле лекувания диабет и сърдечносъдовите инциденти. Данните от епидемиологичните проучвания показват, че болните от диабет имат такъв сърдечносъдов риск, какъвто имат и лицата, които вече са преживяли един миокарден инфаркт. Това означава, че грижите и лечението на диабетиците трябва да е такова, каквото е на сърдечно болните. Continue reading “ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2” »

Share
 
23 01.2012

КОНСУМАЦИЯТА НА КАФЕ НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ПОЯВА НА ДИАБЕТ

Кафето е обичана и може би най-употребяваната напитка в света. Затова много изследователи са проучвали връзката на консумацията на кафе с различни заболявания. Финландия е известна като страна с най-голяма консумация на кафе в света. Освен това, Финландия е страна, в която захарният диабет е често срещано заболяване. Това е подтикнало проф. Туомилехто и негови сътрудници от диабетния център в Хелзинки да направят изследване – доколко кафето има връзка с появата на захарен диабет. Оказало се, че хората консумиращи по-големи количества кафе значително по-рядко се разболяват от диабет. Continue reading “КОНСУМАЦИЯТА НА КАФЕ НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ПОЯВА НА ДИАБЕТ” »

Share
 
27 06.2011

Хранителна добавка подобрява контрола на кръвната захар

Експериментални проучвания показват, че канелата и водни екстракти от нея съдържат метил-хидрокси-халконов полимер, който увеличава усвояването на глюкоза от мускулите и мастните клетки, чрез повишаване на инсулиновата чувствителност. Освен това този полимер увеличава превръщането на глюкозата в гликоген в черния дроб. Тези действия понижават кръвната захар. От друга страна, добавянето на хром в храната увеличава броя на инсулиновите рецептори и повишава свързването на инсулина с тях, като това също понижава кръвната захар. Ето защо, проф. Драгомир Коев и проф. Лидия Коева проучиха ефекта на хранителната добавка Dialevel, съдържаща воден екстракт от канела, хром и алфа-липоева киселина при 30 болни с недобре контролиран захарен диабет и наднормено тегло, прибавена към тяхното обичайно лечение с антидиабетни таблетки. Проследени бяха кръвнозахарните нива, серумните липиди и телесното тегло за срок от 4 месеца, като болните приемаха хранителната добавка в доза 2, или 3 таблетки дневно, без да променят своето обичайно антидиабетно лечение.

В края на наблюдението се установи значимо понижение на понижение на кръвната захар – от средно 8,24 ммол/л на 6,69 ммол/л и на гликирания хемоглобин от средно 7,23% на 6,34%. Не се установиха значими промени в серумните липиди. Тези данни потвърждават мнението, че хранителната добавка Dialevel може да се използва успешно, като допълнение към лечението на захарния диабет тип 2 с антидиабетни таблетки.

Резултатите от това проучване са публикувани в научното списание “Ендокринология”, брой 1 от 2010 г., стр.22 – 29.

Share
 
22 05.2011

Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2″

Проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев участваха активно в Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2”, организиран от Българската Диабетна Асоциация от 13 до 15 май 2011 г. в комплекса “Слънчев ден” край Варна. Симпозиумът беше организиран и с активното сътрудничество на Военно-медицинска Академия, като много научни доклади бяха изнесени от ръководители на клиники в Академията, третиращи взаимовръзката на захарния диабет и други заболявания, особеностите в лечението при съчетанието на диабета с чернодробни заболявания, рак, бременност и стрес при участие в мироопазващи военни операции и други. Голям интерес предизвикаха докладите на проф. Со Бонг Чой и проф. Юн Хе Нох от Университета Конук в Сеул, Южна Корея, върху лечението на диабет с продължителна подкожна инфузия чрез инсулинова помпа. Този метод се прилага и у нас, но все още е твърде ограничен, поради високата цена. Проф. Франческо Д,Еторе от Парма, Италия, говори за нови технологии за лечението на хроничните венозни язви при диабетно стъпало. Проф. Драгомир Коев изнесе доклад за една неподозирана опасност при лечението с метформин на диабетно болни – появата на дефицит на витамин В12 (кобаламин), което може да доведе до поява на анемия и до утежняване на диабетната невропатия. Той очерта кои болни от диабет са с повишен риск от кобаламинов дефицит и даде насоки за подхода в диагностиката и лечението на това нежелано странично действие на метформина. Проф. Лидия Коева беше модератор на сутрешното заседание на 15 май и ръководи дискусията по проблемите при съчетанието на диабета с чернодробни заболявания, рак и бременност. Участниците в симпозиума поздравиха много сърдечно проф. Драгомир Коев за неговия рожден ден, който съвпадна с последния ден от симпозиума и му поднесоха огромен букет цветя и подаръци.