Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


22 02.2009

ДОКТОР МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Д-р Мария Петрова е родена в с.Зафирово, Силистренско. Завършва медицина в Медицинския Университет Варна през 1979 г. Работи последователно като лекар в отделение за долекуване на сърдечно болни в Силистра, във Вътрешно отделение на Транспортна болница Варна и в гериатричен кабинет в Окръжна болница Варна. През 1987 г.е назначена на работа в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към Медицинския Университет Варна под ръководството на проф.Лидия Коева, където понастоящем е главен асистент. Continue reading “ДОКТОР МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА” »

Share