Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


03 07.2011

Професор Калчев

Проф. Енчо Калчев пръв след София въвежда лапароскопските операции през 1993 год. Организира поливалентен (смесен) екип с участието и на гинеколог, което му позволява пръв в района да извърши лапароскопска операция на миома на матката през 1997 год. Пръв извършва лапароскопска операция на ехинокок на черния дроб и други кисти. Пръв въвежда принципите на еднодневната хирургия с пролежаване не повече от 20 ч. до 36 ч., което е съпроводено с бързо възстановяване и ранна работоспособност.

Проф. Калчев работи в СХБАЛ – специализирана хирургическа болница за активно лечение. В болницата се извършват лапароскопски операции при камъни на жлъчния мехур, кисти на черния дроб, хернии и апендицит, миоми на матката, кисти на яйчниците и при сраствания на маточните тръби; радикални операции при хемороиди с ултразвуков апарат без рецидиви на заболяването, миниинвазивни козметични операции и операции при заболявания на щитовидната жлеза.

Проф. Калчев лично оперира пациентите си и провежда следоперативното наблюдение и лечение.

Проф. Енчо Калчев има консултации в “Клиника Професор Коеви” всяка сряда от 14.30 часа.

Записвания на телефон 052/63 44 50.

Share