Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


18 04.2009

ПРОФЕСОР ДРАГОМИР КОЕВ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ОСТЕОПОРОЗА В ПРАГА

Проф.д-р Драгомир Коев беше поканен да участва от 26 до 29 март 2009 г. в семинар , организиран от Международната Академия по Остеопороза в Прага. На семинара бяха разисквани съвременните стандарти в диагностиката, профилактиката  и лечението на остеопорозата с участието на изтъкнати специалисти от 10 европейски страни. Проф.Коев получи сертификат удостоверяващ активното му участие в семинара и прилагането на приетите международни стандарти в диагностиката и лечението на остеопорозата

 
04 03.2009

ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc


Професор Д-р Лидия Kоева е родена в гр.Варна. Завършила е  Медицинския Университет в София. От  1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент   и  доцент  в  Медицинския  Университет  Варна. От 1990 г . е  професор по ендокринология и болести на обмяната.Има научни степени :доктор по медицина от 1973 г. и доктор на медицинските науки от 1989 г.
От 1985 г. до 2004 г.  е  ръководител  на  Клиниката  по  ендокринология  на Медицинския Университет Варна, базирана в УМБАЛ “Света Марина”. Continue reading “ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc” »

Share