Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


28 11.2011

Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс

От 11 до 13.11.2011 год. в Арбанаси, край Велико Търново се състоя Университетски курс за повишаване на квалификацията на ендокринолозите в страната, организиран от Българското дружество по ендокринология. В работата на курса взеха участие проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев. Проф. Коев представи своята нова концепция, свързана с базално-болусния подход при лечение на диабета. Базалният подход се отнася за понижаване и поддържане на кръвната захар в референтни граници на гладно и между храненията, а болусният подход е да не се допуска висока кръвна захар след прием на храна. Понастоящем този подход се практикува при лечение с инсулин: бавно действащ инсулин веднъж в денонощието и бързо действащ инсулин три пъти дневно преди главните хранения – закуска, обед и вечеря. Проф. Коев разширява този подход и за лечението с таблетки, като препоръчва прием на таблетки с ефект върху базалната кръвна захар, като метформин, или дългодействащи таблетки за стимулиране на базалната инсулинова секреция, в съчетание с таблетки с краткотрайно действие преди хранене за овладяване на повишението на кръвната захар след всяко главно хранене, като Глюкобай, или Репаглинид. Continue reading “Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс” »

Share
 
28 11.2010

От 18 до 20 юни хотел „Кайлъка” Плевен Регионалното Дружество по ендокринология за Централна северна и Северозападна България с подкрепата на фармацевтична фирма Берлин-Хеми проведе курс за следдипломна ксвалификация на ендокринолози „Новости в ендокринологията 2010” , в който като експерти участваха проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев. Проф.Коев изнесе лекция на тема „Предизвикателства на антидиабетното лечение в напреднала възраст”.