Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Специалисти

04 03.2009

ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc


Професор Д-р Лидия Kоева е родена в гр.Варна. Завършила е  Медицинския Университет в София. От  1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент   и  доцент  в  Медицинския  Университет  Варна. От 1990 г . е  професор по ендокринология и болести на обмяната.Има научни степени :доктор по медицина от 1973 г. и доктор на медицинските науки от 1989 г.
От 1985 г. до 2004 г.  е  ръководител  на  Клиниката  по  ендокринология  на Медицинския Университет Варна, базирана в УМБАЛ “Света Марина”. Continue reading “ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc” »

Share
 
03 03.2009

Проф. Д-р Драгомир Желязков Коев – ендокринолог, интернист


Роден в гр.Провадия. Завършил Медицинския Университет в София. От 1965 г . е  последователно  асистент ,  старши  асистент ,  главен  асистент  и   доцент   в Медицински  Университет  Варна, а  от  1996 г. е професор по ендокринология и болести на обмяната в Медицински Университет София. Основател и ръководител на  Клиниката по ендокринология  в  Медицински Университет Варна  от 1974  до 1984 година. Директор на Научния Институт по Ендокринология, Геронтология и Гериатрия при Медицинска Академия София от 1985 до 1993 година и ръководител на   Клиниката  по  диабетология   в  същия  институт  от  1993   до   2004    година. Председател на Българското дружество по ендокринология от 1985 до 2003 година, понастоящем е почетен председател на дружеството. Бил е главен  републикански специалист по ендокринология към Министерството на Здравеопазването от 1987 до 2000 година. Член на изпълнителното бюро на Европейската Асоциация за изучаване на диабета за мандата 1997 – 2000 година. Continue reading “Проф. Д-р Драгомир Желязков Коев – ендокринолог, интернист” »

Share