Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Специалисти

03 07.2011

Професор Калчев

Проф. Енчо Калчев пръв след София въвежда лапароскопските операции през 1993 год. Организира поливалентен (смесен) екип с участието и на гинеколог, което му позволява пръв в района да извърши лапароскопска операция на миома на матката през 1997 год. Пръв извършва лапароскопска операция на ехинокок на черния дроб и други кисти. Пръв въвежда принципите на еднодневната хирургия с пролежаване не повече от 20 ч. до 36 ч., което е съпроводено с бързо възстановяване и ранна работоспособност.

Проф. Калчев работи в СХБАЛ – специализирана хирургическа болница за активно лечение. В болницата се извършват лапароскопски операции при камъни на жлъчния мехур, кисти на черния дроб, хернии и апендицит, миоми на матката, кисти на яйчниците и при сраствания на маточните тръби; радикални операции при хемороиди с ултразвуков апарат без рецидиви на заболяването, миниинвазивни козметични операции и операции при заболявания на щитовидната жлеза.

Проф. Калчев лично оперира пациентите си и провежда следоперативното наблюдение и лечение.

Проф. Енчо Калчев има консултации в “Клиника Професор Коеви” всяка сряда от 14.30 часа.

Записвания на телефон 052/63 44 50.

Share
 
04 03.2009

ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc


Професор Д-р Лидия Kоева е родена в гр.Варна. Завършила е  Медицинския Университет в София. От  1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент   и  доцент  в  Медицинския  Университет  Варна. От 1990 г . е  професор по ендокринология и болести на обмяната.Има научни степени :доктор по медицина от 1973 г. и доктор на медицинските науки от 1989 г.
От 1985 г. до 2004 г.  е  ръководител  на  Клиниката  по  ендокринология  на Медицинския Университет Варна, базирана в УМБАЛ “Света Марина”. Continue reading “ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc” »

Share
 
03 03.2009

Проф. Д-р Драгомир Желязков Коев – ендокринолог, интернист


Роден в гр.Провадия. Завършил Медицинския Университет в София. От 1965 г . е  последователно  асистент ,  старши  асистент ,  главен  асистент  и   доцент   в Медицински  Университет  Варна, а  от  1996 г. е професор по ендокринология и болести на обмяната в Медицински Университет София. Основател и ръководител на  Клиниката по ендокринология  в  Медицински Университет Варна  от 1974  до 1984 година. Директор на Научния Институт по Ендокринология, Геронтология и Гериатрия при Медицинска Академия София от 1985 до 1993 година и ръководител на   Клиниката  по  диабетология   в  същия  институт  от  1993   до   2004    година. Председател на Българското дружество по ендокринология от 1985 до 2003 година, понастоящем е почетен председател на дружеството. Бил е главен  републикански специалист по ендокринология към Министерството на Здравеопазването от 1987 до 2000 година. Член на изпълнителното бюро на Европейската Асоциация за изучаване на диабета за мандата 1997 – 2000 година. Continue reading “Проф. Д-р Драгомир Желязков Коев – ендокринолог, интернист” »

Share
 
02 03.2009

ПРОФЕСОР Д-Р ЕНЧО КАЛЧЕВ

Професор Д-р Енчо Калчев, д.м.н. е един от най-авторитетните хирурзи в страната. Има две специалности: по хирургия и по анестезиология и реанимация. Още на 29 годишна възраст оглавява окръжното хирургическо отделение в гр.Добрич и постепено създава съвременна хирургическа школа.

Защитава успешно научната степен “кандидат на медицинските науки” през 1976 г., а през 1978 е избран за доцент. През 1984 г. защитава научната степен “доктор на медицинските науки”, а през 1985 г. е избран за професор. Continue reading “ПРОФЕСОР Д-Р ЕНЧО КАЛЧЕВ” »

Share
 
22 02.2009

ДОКТОР МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Д-р Мария Петрова е родена в с.Зафирово, Силистренско. Завършва медицина в Медицинския Университет Варна през 1979 г. Работи последователно като лекар в отделение за долекуване на сърдечно болни в Силистра, във Вътрешно отделение на Транспортна болница Варна и в гериатричен кабинет в Окръжна болница Варна. През 1987 г.е назначена на работа в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към Медицинския Университет Варна под ръководството на проф.Лидия Коева, където понастоящем е главен асистент. Continue reading “ДОКТОР МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА” »

Share
 
05 02.2009

Д-р Димитричка Енчева Димитрова

Завършила Медицинския университет във Варна през 1977 г. От 1978г. до 1990 г. е  работила като педиатър. От 1990 г. работи по втората си специалност като физиотерапевт в Диспансера по спортна медицина, в балнеологичен център в КК Златни пясъци и в МЦ Санита. С акупунктура се занимава от 1991 г. Преминала е курсове по рефлексотерапия,  мануална медицина, лазертерапия и интензивна медицина.  Има участия в симпозиуми и конференции.

Share
 
05 02.2009

Д-р Лили Славчева Грудева

Завършила Медицински Университет – Варна през 1987 г. До 1990 г. работи като ординатор в Окръжна болница, гр. Търговище. От 1990г. е клиничен ординатор към Катедрата по Вътрешни болести на ВМИ, гр. Варна. През 1992 г. след конкурс е назначена за лекар-диетолог на ВУБ – гр. Варна. През 1996 г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2006 г. – по хранене и диететика. Повече от 15 години работи по проблемите на диетичното лечебно хранене при различните заболявания. Притежава сертификат и от проведени обучения по гастроентерология и хранене.

Share
 
04 02.2009

ДОКТОР ПРЕСИЯН ДЮКМЕДЖИЕВ

Д-р Дюкмеджиев е роден във Варна. Завършил е Медицинския Университет Варна през 1991 година. Работил е като лекар в Център за спешна и неотложна помощ към Районна болница Балчик. По-късно е работил като лекар-специализант в Катедрата по нервни болести към Медицинския Университет Варна. През 1997 г. придобива специалност по нервни болести, откогато работи като специалист- невролог в доболничната помощ. Специализирал е отоневрология при водещите специалисти в Медицинска Академия София. Continue reading “ДОКТОР ПРЕСИЯН ДЮКМЕДЖИЕВ” »

Share