Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Новини

31 05.2012

Проф. Драгомир Коев препоръчва индивидуален подход при лечение на захарния диабет в напредналата възраст

На 19 май 2012 г. проф.Драгомир Коев беше поканен лектор в Плевенските ендокринологични дни, които се проведоха за ендокринолозите от северна България в хотел Кайлъка. Проф. Коев изнесе лекция за лечението на захарния диабет в напредналата и старческата възраст. Той подчерта, че стандартите за лечение при болните в младата и средна възраст не са приложими за болните в старческата възраст. Поради редица причини, сред които повишения риск от хипогликемии, промените в когнитивните функции и съчетанието на много други заболявания при старите хора, се налага лечението на диабета в старческата възраст да се прилага строго индивидуализирано, а не да се следват стандартите предлагани от международните консенсуси, които се отнасят за болните в млада и средна възраст. За съжаление, ендокринолозите в България често прилагат механично критериите от международните проучвания и при старите хора, без да отчитат специфичните особености на конкретния болен в старческа възраст. Затова той пледира за приемане на индивидуален подход за всеки конкретен болен от захарен диабет в старческа възраст. Той предлага да се включи в обучението на ендокринолозите в България по този проблем. Това вече е направено от него с публикуваната негова статия в българското списание за лекари „Медик Арт” брой 1 от 2012 г. стр.43 със заглавие „Предизвикателства при лечението на захарен диабет в старческата възраст”. Проф.Коев е готов да консултира и лекува този контингент болни в Медицински Център „Клиника проф.Коеви” във Варна.

 
25 04.2012

ХV НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ : ПЛОВДИВ, 19 – 21 април 2012

Годишният национален симпозиум по ендокринология за 2012 година се състоя в гр.Пловдив от 19 до 21 април 2012 г. под мотото „Ендокринология без граници”. Председателката на Българското Дружество по Ендокринология (БДЕ) проф. Анна-Мария Борисова откри и ръководи това най-голямо събитие за годината, като участва активно в провеждането на всички заседания, фирмени симпозиуми и постерни сесии. Continue reading “ХV НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ : ПЛОВДИВ, 19 – 21 април 2012” »

 
17 04.2012

ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2

На 27 март 2012 г. В хотел Модус в гр.Варна проф. Коев изнесе лекция пред варненските ендокринолози, която беше посветена на съвременното лечение на захарния диабет тип 2, в контекста на връзката му със сърдечносъдовите заболявания. Беше изтъкната връзката на повишената кръвна захар след прием на храна (тъй наречената постпрандиална хипергликемия) за поява на диабетни усложнения, както и много тясната връзка между зле лекувания диабет и сърдечносъдовите инциденти. Данните от епидемиологичните проучвания показват, че болните от диабет имат такъв сърдечносъдов риск, какъвто имат и лицата, които вече са преживяли един миокарден инфаркт. Това означава, че грижите и лечението на диабетиците трябва да е такова, каквото е на сърдечно болните. Continue reading “ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ В НОВА СВЕТЛИНА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2” »

Share
 
14 04.2012

ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ УЧАСТВА В СРЕЩА НА ЕНДОКРИНОЛОЗИТЕ В ГРАД ПОМОРИЕ

На 16 март 2012 г. проф. Коев участва активно в Национална среща на ендокринолозите в гр.Поморие, която беше посветена на лечението на захарния диабет тип 2 с таблетки. На тази среща се направи оценка на досегашния опит с това лечение, като се подчерта, че понастоящем най-използваните средства са сулфонилурейните препарати от по-ново поколение, както поради тяхната ефективност, натрупания клиничен опит, добра поносимост , така и поради по-ниската им цена. Continue reading “ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ УЧАСТВА В СРЕЩА НА ЕНДОКРИНОЛОЗИТЕ В ГРАД ПОМОРИЕ” »

 
12 04.2012

ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ ПРЕДСТАВИ НОВ МЕДИКАМЕНТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

На болничен колегиум във Военно-морската болница във Варна, състоял се на 14 март 2012 г. проф.Драгомир Коев представи пред лекарите новия медикамент за лечение на захарния диабет – Victosa, който е от ново поколение лекарства понижаващи високата кръвна захар. Представеният медикамент действа чрез естествените за човешкия организъм регулатори , наречени инкретини. Те се произвеждат от храносмилателната система при прием на храна. Голямо предимство на новия медикамент е, че той понижава само високите стойности на кръвната захар, а не я понижава, ако кръвната захар е в ниски стойности. Затова Victosa не предизвиква хипогликемии, както се случва при лечение с инсулин и някои орални антидиабетни медикаменти и е за предпочитане при захарен диабет тип 2, и особено при болните с наскоро открито заболяване.

Share
 
11 04.2012

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА ДИАЛЕВЕЛ ПОДОБРЯВА КОНТРОЛА НА КРЪВНАТА ЗАХАР ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Хранителната добавка Dialevel е предназначена за болни от захарен диабет и съдържа три компонента : тривалентен хром никотинат 60 микрограма, воден екстракт от канела (Cinnamomum cassia) 55,6 мг. – еквивалентни на 1000 мг субстанция канела и алфа-липоева киселина 200 мг. Съгласно закона за храните в Република България хранителните добавки са храни, които допълват нормалната диета. Continue reading “ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА ДИАЛЕВЕЛ ПОДОБРЯВА КОНТРОЛА НА КРЪВНАТА ЗАХАР ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ” »

Share
 
10 04.2012

ПРОФ. ЛИДИЯ КОЕВА И ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ – ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИ ЗА ИЗБОР НА НОВИ ПРОФЕСОРИ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев бяха поканени за членове на жури /комисия/ за избор на нови хабилитирани лица (доценти и професори) по ендокринология и обмяна на веществата. На 6 март 2012 г. те участваха в 2 заседания на съответните журита, като проф.Коев беше рецензент на доц.дмн. Михаил Боянов от Клиниката по ендокринология на Александровска болница София, който беше оценен по достойнство и избран единодушно за професор. Проф.Коева беше рецензент на защитата на дисертация за научната степен „доктор на медицинските науки” на кандидатката доц. д.м. Цветалина Танкова от Университетската болница по ендокринология и геронтология, София , която също получи единодушно положителен вот от журито на защитата, приемайки изтъкнатите в рецензиите научни и практически приноси на дисертацията.

 
09 04.2012

Работна среща на водещи експерти в лечението на диабета

На 24 февруари 2012 г. в хотел “Хилтън” в София се проведе работна среща на водещите експерти по захарен диабет в България, в която активно участие взеха проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев. Беше представен нов структуриран подход в оценката на контрола на кръвозахарното ниво при лечението на диабета, което е от много важно значение за предотвратяване на диабетните усложнения. Участниците в срещата обмениха собствен опит и мнения за подобряване на ефективното лечение на захарния диабет, както с таблетки, така и с различни схеми при лечение с инсулин. Постигнато беше съгласие, че новият структуриран подход в контрола на кръвната захар трябва да се въведе и у нас. Участниците в срещата поеха ангажимента да го прилагат в практиката и да го популяризират всред лекарите и пациентите в България.

Share
 
23 01.2012

КОНСУМАЦИЯТА НА КАФЕ НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ПОЯВА НА ДИАБЕТ

Кафето е обичана и може би най-употребяваната напитка в света. Затова много изследователи са проучвали връзката на консумацията на кафе с различни заболявания. Финландия е известна като страна с най-голяма консумация на кафе в света. Освен това, Финландия е страна, в която захарният диабет е често срещано заболяване. Това е подтикнало проф. Туомилехто и негови сътрудници от диабетния център в Хелзинки да направят изследване – доколко кафето има връзка с появата на захарен диабет. Оказало се, че хората консумиращи по-големи количества кафе значително по-рядко се разболяват от диабет. Continue reading “КОНСУМАЦИЯТА НА КАФЕ НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ПОЯВА НА ДИАБЕТ” »

Share
 
24 12.2011

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В СТАРЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ

Проф. Драгомир Коев

Медицински Център „Клиника професор Коеви”, Варна

Старческата възраст обхваща твърде хетерогенна група лица над 60 години с широко вариращи физиологични промени, с различни по степен функционални възможности и различна очаквана продължителност на живота. В България средната продължителност на живота е значително по-ниска отколкото в западните европейски страни и САЩ и заема незавидно място в общата световна класация. Средната продължителност на живота на българските мъже през 2010 г. е 69,5 години , а на жените – 76,7 години, докато в съседна Гърция средната продължителност на живота е 76,7 години, а на жените – 81,9 години, вероятно поради по-здравословното хранене с тъй наречената „средиземноморска диета”. Continue reading “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В СТАРЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ” »

Share