Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ХV НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ : ПЛОВДИВ, 19 – 21 април 2012

Годишният национален симпозиум по ендокринология за 2012 година се състоя в гр.Пловдив от 19 до 21 април 2012 г. под мотото „Ендокринология без граници”. Председателката на Българското Дружество по Ендокринология (БДЕ) проф. Анна-Мария Борисова откри и ръководи това най-голямо събитие за годината, като участва активно в провеждането на всички заседания, фирмени симпозиуми и постерни сесии.

Първото пленарно заседание беше ръководено от проф. Драгомир Коев, който е и почетен председател на БДЕ. То беше посветено на темата „ Диабет и сърце”. В своите уводни думи проф. Коев подчерта новото разбиране, че болните от захарен диабет са с такъв сърдечносъдов риск, какъвто имат лицата вече преживели един миокарден инфаркт. Това налага те да бъдат защитени от сърдечносъдова смърт така, както са сърдечно болните, като приемат медикаменти, които намаляват сърдечносъдовия риск. Изнесени бяха лекции от Д-р Борислав Георгиев – кардиолог за връзката между нивото на кръвната захар и сърдечносъдовия риск, от доц. Цветалина Танкова за връзката между предиабета и сърдечносъдовите заболявания и доц. Мария Орбецова за влиянието на липидните отклонения при диабетно болните за сърдечносъдовите усложнения при тях.

Проф. Лидия Коева беше съпредседател на заседанието, посветено на яйчниковата поликистоза. В своето изказване тя обърна внимание, че нерядко това заболяване се появява още в пубертетната и млада възраст, като се представя с наднормено тегло, нередовна менструация и засилено окосмяване. Това налага да се информират девойките, техните родители и младите жени за ранна диагноза на това заболяване, за да се лекуват още в началния му стадий.

Обширната програма на симпозиума не може да бъде подробно разисквана в тази информация, но следва да се отбележи, че пред участниците в симпозиума се представи току-що приетия консенсус на Американската Диабетна Асоциация и Европейската Асоциация за Изучаване на Диабета /публикуван on-line на 19 април 2012 г./ за алгоритъма на диабетното лечение, който отразява последователните стъпки в лечението на заболяването с различни медикаменти и комбинациите на различните класове лекарства в хода на заболяването. Ендокринолозите в България вече разполагат с най-новите препоръки за лечение на диабета в съответствие с утвърдените световни стандарти.

Етикети: , , , , , , , ,