Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Работна среща на водещи експерти в лечението на диабета

На 24 февруари 2012 г. в хотел “Хилтън” в София се проведе работна среща на водещите експерти по захарен диабет в България, в която активно участие взеха проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев. Беше представен нов структуриран подход в оценката на контрола на кръвозахарното ниво при лечението на диабета, което е от много важно значение за предотвратяване на диабетните усложнения. Участниците в срещата обмениха собствен опит и мнения за подобряване на ефективното лечение на захарния диабет, както с таблетки, така и с различни схеми при лечение с инсулин. Постигнато беше съгласие, че новият структуриран подход в контрола на кръвната захар трябва да се въведе и у нас. Участниците в срещата поеха ангажимента да го прилагат в практиката и да го популяризират всред лекарите и пациентите в България.

Share

Етикети: , , ,