Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Проф. Драгомир Коев представи нова концепция за лечение на диабета на университетски курс

От 11 до 13.11.2011 год. в Арбанаси, край Велико Търново се състоя Университетски курс за повишаване на квалификацията на ендокринолозите в страната, организиран от Българското дружество по ендокринология. В работата на курса взеха участие проф. Лидия Коева и проф. Драгомир Коев. Проф. Коев представи своята нова концепция, свързана с базално-болусния подход при лечение на диабета. Базалният подход се отнася за понижаване и поддържане на кръвната захар в референтни граници на гладно и между храненията, а болусният подход е да не се допуска висока кръвна захар след прием на храна. Понастоящем този подход се практикува при лечение с инсулин: бавно действащ инсулин веднъж в денонощието и бързо действащ инсулин три пъти дневно преди главните хранения – закуска, обед и вечеря. Проф. Коев разширява този подход и за лечението с таблетки, като препоръчва прием на таблетки с ефект върху базалната кръвна захар, като метформин, или дългодействащи таблетки за стимулиране на базалната инсулинова секреция, в съчетание с таблетки с краткотрайно действие преди хранене за овладяване на повишението на кръвната захар след всяко главно хранене, като Глюкобай, или Репаглинид. Така се постига стабилно поддържане на кръвната захар в референтни граници, или близки до тях, през цялото денонощие. Голямо постижение са въведените наскоро нови лекарства от групата на инкретините, които могат да регулират по естествен начин повишението на кръвната захар след нахранване. Те са две групи: GLP 1-агонисти, които се инжектират и DPP-4 инхибитори, които са под формата на таблетки. Те следва да се съчетават с метформин за постигане на трайно денонощно понижение на кръвната захар. Лекарствата от тези нови две групи са достъпни на българския пазар, но трябва да се назначават от квалифициран ендокринолог.

Share

Етикети: , , , , ,