Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ПРОФЕСОР КОЕВ ПРЕПОРЪЧВА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Професор Коев изнесе лекция във Варна пред лекарите ендокринолози и студенти по медицина на Биомедицински форум в Медицинския Университет във връзка с честването на 50-годишнината от създаването на университета. Той подчерта, че съвременният подход в лечението на диабета е основан на стандарти, базирани на клинични проучвания върху групи специално подбрани диабетно болни, най-често в средна възраст 30-65 години. Тези стандарти, обаче, не са съобразени с индивидуалните особености на всеки конкретен болен, като генетично предразположение, фамилна обремененост, възраст, начин на живот, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, социален статус и други. Провеждането на антидиабетно лечение не трябва да става по шаблон със стандартни схеми /алгоритми/, както е в настоящия момент, а с индивидуален подход, отчитащ особеностите на всеки конкретен болен. Това се отнася в най-голяма степен до по-възрастните хора, които са много по-раними и застрашени от опасни странични явления при лечение на диабета с инсулин и различни таблетки. Затова при тях критериите за интензивно лечение и за добър контрол на диабета трябва да са по-различни от тези при по-младите лица. Най-рискови и опасни за тях са скритите нощни хипогликемии, които трябва да не се допускат, като се назначават подходящи инсулини и таблетки.

Професор Коев дискутира различни нови схеми за лечение на диабета, като представи и бъдещите възможности в лечението с нови видове инсулини, инсулинови таблетки, инсулинови пластири и други. Най-скоро на пазара се очаква ултрадългодействащия инсулин на фирмата Ново Нордиск ДЕГЛЮДЕК, който беше представен за първи път у нас от проф.Коев.

Share

Етикети: , , , ,