Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ООН призна захарния диабет за световна заплаха

На 21 декември 2006 г. общото събрание на ООН прие резолюция, която признава, че светът е заплашен от епидемично разпространение на захарния диабет. За пръв път едно неинфекционно заболяване се определя като световна заплаха. Досега ООН е определяла като застрашаващи с епидемично разпространение СПИН, туберкулозата и маларията.

Този акт на ООН е последица от кампанията на Международната диабетна федерация (МДФ) – “Обединени за диабета”, в която се обръща внимание на световната общественост за проблема със стремителното увеличение на болните от захарен диабет в света , като призовава да се предприемат действия от всички правителства за неговото ограничаване. Кампанията беше подета от националните диабетни асоциации в света, които поканиха своите членове и съмишленици да изпратят по интернет подкрепата си за приемане на резолюция от ООН по този проблем. Български лекари ,болни от диабет и техни близки също се включиха в кампанията. Само 6 месеца от началото на тази кампания дойде и първата победа с приемането на резолюцията от ООН. Тази резолюция ще окуражи, ще вдъхнови и ще даде сили и мотивация на болните и на медицинската общественост да настояват пред правителствата в своите страни и здравните министерства да реализират национална политика за подобряване на грижите за диабетно болните и за превенция на заболяването. Кампанията “Обединени за диабета” формира най-голямата досега коалиция на диабетни организации от над 150 държави, заедно с научни и професионални диабетни дружества, благотворителни фондации и др. Приемането на резолюцията стана възможно благодарение на групата Г-77 обединяваща 133 развиващи се страни и страни в преход в ООН под председателството на ЮАР, гласуваща ан блок, която убеди развитите страни да я подкрепят.

Резолюцията определи Световният диабетен ден – 14 ноември – да се превърне в ден на ООН, който да се счита за такъв от 2007 година. Тя призовава всички страни- членки на ООН да честват този ден и да разработят национални програми за превенция, лечение и грижи за болните от диабет.

Захарният диабет е недооценено от властите смъртоносно заболяване, което причинява ежегодно смъртта на 4 милиона души в света. Той е причина за сърдечни атаки,мозъчен удар, слепота, бъбречна недостатъчност и ампутации. Неотдавнашният световен диабетен конгрес в Кейп Таун, ЮАР подчерта необходимостта да се вземат спешни мерки за ограничаване на разпространението на диабета в света. Новоизбраният президент на МДФ проф.Жан –Клод Мбания заяви, че разрешението на проблема е в тясното сътрудничество между правителствата , диабетната общност и гражданските организации в целия свят.

Share