Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЯ КОЕВА, DM,DMSc


Професор Д-р Лидия Kоева е родена в гр.Варна. Завършила е  Медицинския Университет в София. От  1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент   и  доцент  в  Медицинския  Университет  Варна. От 1990 г . е  професор по ендокринология и болести на обмяната.Има научни степени :доктор по медицина от 1973 г. и доктор на медицинските науки от 1989 г.
От 1985 г. до 2004 г.  е  ръководител  на  Клиниката  по  ендокринология  на Медицинския Университет Варна, базирана в УМБАЛ “Света Марина”. В тази клиника тя е създала и организирала  интензивно отделение за болни от захарен диабет, специализиран кабинет “Диабетно стъпало”, кабинет за обучение на болни от захарен диабет, кабинет за диагноза и лечение на болни от остеопороза. Била е заместник-ректор   по   научната дейност  на  Медицинския  Университет  Варна. Понастящем е член на специализиран научен съвет към Висшата Атестационна Комисия   за   присъждане   на   научни  степени  и   звания.  Под  нейно  научно ръководство са защитени 5 дисертации на нейни сътрудници,от които двама по-късно са избрани за доценти по ендокринология.
Тя е основател и пръв председател на Варненската Диабетна Асоциация. Тя е и учредител  на  Българската Диабетна Асоциация  със седалище  в  София, на която понастощем  е  почетен  председател .  Удостоена  е  с  престижната  награда   на Българския Лекарски Съюз “Професор Константин Чилов” за приноси в науката и медицинската практика. Носител е на награда “Варна” от 2005 г за научен принос при лечение на диабетно стъпало. Наградена е със званието “Достойни Варненки” през  2009 г  заедно  с  плакет  от  общината  и  почетна лента  за  нейния значим обществен принос за развитието на гражданското общество.
Специализирала е в Русия – Москва, Всесъюзния институт по ендокринология, Германия-Карлсбург,  Института по диабет  “Герхард  Кач” ,  Дания – Копенхаген “Steno  Hospital”,  САЩ  –  Университета   Вирджиния  ,  Чарлсвил,  както  и   в Минеаполис  и   Индианаполис,   Франция  –   Париж   болница   “Salpetrier”  по заболявания на щитовидната жлеза,  Швейцария  –  Женева  при  проф.Jean Philip Assal, Италия – Капри и Великобритания – Уинчестър по обучение на болните от диабет. Участвала е в много национални и международни конгреси и симпозиуми
и научни форуми. Докладчик от България на Световния конгрес по остеопороза в Бангкок,Тайланд през 2006 г.
Има над 200 научни труда публикувани в български и международни списания, монографии, ръководства и учебници. Член е на редакционния съвет на списание «Ендокринология». Член е на Европейската Асоциация за Изучаване на Диабета, Американската   Диабетна    Асоциация  ,  Централно  -  Европейската   Диабетна Асоциация,   Българското Дружество по Ендокринология,   Българската Диабетна Асоциация,   Българската  Асоциация   за   Лечение   на   Затлъстяването   и Придружаващите  Заболявания, Асоциацията за ранно откриване и лечение на  социално значимите заболявания.

Share

Етикети: ,