Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ПРОФЕСОР Д-Р ЕНЧО КАЛЧЕВ

Професор Д-р Енчо Калчев, д.м.н. е един от най-авторитетните хирурзи в страната. Има две специалности: по хирургия и по анестезиология и реанимация. Още на 29 годишна възраст оглавява окръжното хирургическо отделение в гр.Добрич и постепено създава съвременна хирургическа школа.

Защитава успешно научната степен “кандидат на медицинските науки” през 1976 г., а през 1978 е избран за доцент. През 1984 г. защитава научната степен “доктор на медицинските науки”, а през 1985 г. е избран за професор.

Професор Калчев широко ползва световния опит, благодарение на многобройните си специализации в Русия, Германия, Франция, Япония и др., което разширява възгледите му и разнообразява практическата му работа като хирург. Има над 90 публикации в наши и чужди списания и участия в международни научни форуми.

Професор Калчев има подчертан иновационен подход в дейността си на хирург. През 1993 г. втори след София въвежда ендоскопските (безкръвни) операции в България при камъни на жлъчния мехур, а в 1997 г. пръв извършва ендоскопска операция за миома на матката с поливалентен екип.

Голямо е разнообразието на извършваните от него и екипа му операции: коремна хирургия, заболявания на щитовидната жлеза, гинекологични операции. Специфичното за неговото професионално поведение е ориентирането му към по-малко травматични методики в лечебно-диагностичната работа при максимално щадене на психиката на болния. Пръв организира и създава клиника по ендоскопска хирургия в к.к. Албена през 1996 г., която функционира и днес като Специализирана Болница за Активно Лечение.

Share

Етикети: