Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ДОКТОР МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Д-р Мария Петрова е родена в с.Зафирово, Силистренско. Завършва медицина в Медицинския Университет Варна през 1979 г. Работи последователно като лекар в отделение за долекуване на сърдечно болни в Силистра, във Вътрешно отделение на Транспортна болница Варна и в гериатричен кабинет в Окръжна болница Варна. През 1987 г.е назначена на работа в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към Медицинския Университет Варна под ръководството на проф.Лидия Коева, където понастоящем е главен асистент. Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. Има подчертан интерес към заболяванията на щитовидната жлеза , като през 2002 година получава научната и образователна степен “доктор” с дисертация посветена на заболяванията на щитовидната жлеза при бременност. Специализирала е по проблеми на ендокринологията и захарния диабет в Дебрецен(Унгария), Аспенас(Швеция), Единбург(Великобритания),Солун(Гърция),Неапол(Италия) и Женева(Швейцария).

Има редица научни публикации в наши и чуждестранни списания. Член е на Европейската Тиреоидна Асоциация, Европейската Асоциация за изучаване на диабета, Българското дружество по ендокринология, Балканското дружество по ендокринология и Американската Асоциация на клиничните ендокринолози. Участвала е активно в много национални и международни научни конгреси и симпозиуми.

Share

Етикети: ,