Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Д-р Димитричка Енчева Димитрова

Завършила Медицинския университет във Варна през 1977 г. От 1978г. до 1990 г. е  работила като педиатър. От 1990 г. работи по втората си специалност като физиотерапевт в Диспансера по спортна медицина, в балнеологичен център в КК Златни пясъци и в МЦ Санита. С акупунктура се занимава от 1991 г. Преминала е курсове по рефлексотерапия,  мануална медицина, лазертерапия и интензивна медицина.  Има участия в симпозиуми и конференции.

Share