Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Д-р Лили Славчева Грудева

Завършила Медицински Университет – Варна през 1987 г. До 1990 г. работи като ординатор в Окръжна болница, гр. Търговище. От 1990г. е клиничен ординатор към Катедрата по Вътрешни болести на ВМИ, гр. Варна. През 1992 г. след конкурс е назначена за лекар-диетолог на ВУБ – гр. Варна. През 1996 г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2006 г. – по хранене и диететика. Повече от 15 години работи по проблемите на диетичното лечебно хранене при различните заболявания. Притежава сертификат и от проведени обучения по гастроентерология и хранене.

Share

Етикети: