Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Програма редукция на теглото

Програмата има следните елементи:
• Диагноза на наднорменото тегло, затлъстяване и болестно затлъстяване с определяне индекса на телесната маса, количеството на мастната тъкан в килограми и процентна мастна тъкан в организма, определяне типа на затлъстяването.
• Идентифициране на риска от поява на заболявания свързани със затлъстяването: определяне на инсулиновата секреция и нейната динамика с оглед риска от диабет, определяне на липиден профил, клинична оценка на сърдечносъдовия риск и др.
• Определяне на хранителния режим за редукция на теглото от квалифициран диетолог-количество на дневния калораж, подбор на храните, ежедневно и седмично индивидуално меню, режим на хранене, разтоварителни дни и т.н.
• Препоръки за физическа активност, съпътстваща хипокалоричния хранителен режим.Определяне на подходящия тип физическа активност, съобразена с индивидуалния капацитет на сърдечносъдовата система на болния и придружаващите затлъстяването заболявания-повишено кръвно налягане, захарен диабет, ставни увреждания и други.
• Назначаване на подходящи медикаменти за редукция на теглото-дозировка и продължителност на лечението, биохимичен контрол за странични ефекти, самоконтрол за ефекта от лечението.
• Обучение на болните от квалифициран диетолог за изчисляване на калоража в ежедневното меню и самостоятелно съставяне на хранителния план, водене на дневник за калоража на хранителния прием и мониториране на теглото.

Share