Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ДОКТОР ПРЕСИЯН ДЮКМЕДЖИЕВ

Д-р Дюкмеджиев е роден във Варна. Завършил е Медицинския Университет Варна през 1991 година. Работил е като лекар в Център за спешна и неотложна помощ към Районна болница Балчик. По-късно е работил като лекар-специализант в Катедрата по нервни болести към Медицинския Университет Варна. През 1997 г. придобива специалност по нервни болести, откогато работи като специалист- невролог в доболничната помощ. Специализирал е отоневрология при водещите специалисти в Медицинска Академия София. Има сертификат за професионална квалификация по ултразвукова диагностика на нервната система. Работи с модерна цветна дуплекс доплерова сонография за прецизна диагностика на съдовите заболявания на централната нервна система , която се използва както за профилактиката, така и за проследяване на ефекта от лечението. Член е на Българското дружество по неврология, Българското дружество по главоболие, Българската Асоциация по невросонология и церебрална хемодинамика и Варненското дружество по неврология. Има редица участия национални и международни научни конгреси и семинари.

Share

Етикети: