Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Нарушения в липидната обмяна – програми за лечение

Програмите за лечение на нарушенията в липидната обмяна имат следните елементи:
• Скриниг на лицата застрашени от нарушения в липидната обмяна, поради фамилна обремененост-родители и първородственици с повишени липиди, ранна смърт поради остри сърдечносъдови инцидевти-инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, ритъмни нарушения.
• Определяне на пълен липиден профил при всички лица с висок сърдечносъдов риск-захарен диабет, артериална хипертония, затлъстяване, подагра, стеатоза на черния дроб, хипотиреоидизъм.
• Идентифициране на риска и ранна диагноза на свързаните с повишените серумни липиди заболявания:исхемична болест на сърцето, захарен диабет тип 2, чернодробна стеатоза и холелитиаза, мозъчносъдова болест и други чрез консултации със съответни специалисти.
• Обучение на болните от квалифициран диетолог за хранителния режим при повишени липиди в кръвта-подбор на храните, хранителни добавки, и режим на хранене и физическа активност, водене на хранителен дневник и регистрация на теглото.
• Назначаване на медикаментодно лечение с подбор на най-подходящи лекарства съобразно типа на липидните нарушения, подбор на необходимата дозировка и съчетанието с други лекарства.
• Мониториране на липидния профил в хода на лечението и модификация на хранителния режим от квалифициран диетолог и на медикаментозното лечение от ендокринолог при необходимост.

Share

Етикети: